KONSULTING IT

Wykorzystujemy nasze inżynierskie doświadczenie i dzielimy się praktyczną wiedzą.

DORADZTWO

Wspieramy w wyborze i implementacji rozwiązań odpowiadających strukturze organizacji, poprzedzonych audytem środowiska IT i szczegółową analizą danych. Dajemy sprawdzoną, ugruntowaną wiedzę na bazie doświadczeń projektowych w różnych branżach, w wielu modelach współpracy:

 • zapewniamy kompetencje pozwalające na przegląd całej infrastruktury IT,
 • oferujemy rozwiązania różnych dostawców – nie jesteśmy ukierunkowani na jednego producenta,
 • uczymy, jak optymalnie wykorzystywać dostępne rozwiązania,
 • dajemy wsparcie w analizie otrzymanych ofert,
 • pomagamy w budowaniu harmonogramu,
 • definiujemy potencjalne zagrożenia,
 • proponujemy elastyczny model współpracy.

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

Realizujemy kompleksową analizę i rekomendujemy obszary do optymalizacji w zakresie polityki bezpieczeństwa infrastruktury IT:

 • przeprowadzamy testy penetracyjne środowiska produkcyjnego,
 • weryfikujemy stabilność i wydajność zabezpieczeń,
 • wskazujemy potencjalne zagrożenia, które mogą stanowić drogę do włamań z zewnątrz i niepożądanego dostępu do danych,
 • rekomendujemy konieczne rekonfiguracje wykorzystując najlepsze praktyki,
 • eliminujemy nieprawidłowości wskazując kierunki rozwoju,
 • pomagamy tworzyć polityki bezpieczeństwa.

SZKOLENIA

Uczymy jak świadomie zarządzać infrastrukturą IT. Przygotowujemy dedykowane szkolenia, dostosowując agendę i formę pracy do środowiska klienta i problemów, z którymi się mierzy. Dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami. Zapewniamy:

 • warsztatowy charakter, umożliwiający rozwiązywanie problemów w środowisku czy rekonfigurację systemu produkcyjnego,
 • możliwość udziału nieograniczonej liczby uczestników,
 • realizację szkoleń w miejscu wskazanym przez klienta,

Posiadamy certyfikaty potwierdzające techniczne kompetencje z zakresu technologii:

 • IBM Spectrum Protect,
 • Veeam Backup & Replication,
 • Commvault,
 • Systemy Operacyjne Windows i Linux,
 • Wirtualizacja oparta o Hyper–V i VMware.

PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW IT

Pomagamy na wszystkich etapach realizacji projektu, rozpoczynając od stworzenia opisu, zakresu i zasobów potrzebnych do jego realizacji:

 • dajemy inżynierską pomoc w pisaniu specyfikacji,
 • przygotowujemy dokumentację projektową,
 • definiujemy potencjalne zagrożenia na bazie posiadanych zasobów technologicznych, finansowych, złożoności projektu czy ram czasowych,
 • pomagamy w zbudowaniu harmonogramu, gwarantującego minimalizację przerwy w dostępności środowiska,
 • prowadzimy nadzór oraz koordynujemy współpracę z wykonawcą.

Bądźmy w kontakcie

Napisz do nas